Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dějiny výtvarného umění

Výtvarné umění od pravěku až po umění 20. století, od postmodernismu po digital art

Pravěk        - jeskyní malby, sošky - Altamira, Věstonice, Šipka u Štramberka.

                     - magalitické stavby: menhiry, dolmeny

                     - keramika: lineární, volutová, Bylany, Mohelnice - skrčenci, vypíchaná -   

                        Čechy - žárové hroby

                     - malovaná keramika

                     - kultura: nálevkových pohárů, Kanelová, Šňůrová, 

                     - Unětická - Unětice, Mohylová - mohyly na hroby (Plzeňsko,

                       Budějovicko)

                     

Egypt         - 5000 - 1000 př.n.l

                     - architektura: pyramidy - Údolí králů, chrámové komplexy - Karnak,                                Luxor

                     4. dynastie: stavba pyramid - Džosérova - nejstarší

                                                                  - Cheopsova - největší

                                                                  - Rachefova - sfinga

                    - malířství: neznají perspektivu

                    - písmo: hieroglifi - hieratické, démotické

 

Indie            - rané védské období - nejstarší lineární památky: Védy, Upanišady

 

Starověké Řecko

- podle druhů sloupů 3. řecké kultury: dórnský - dvojitá hlavice bez patky

                                                            iónský - hlavu s dvojitou volutou, patka

                                                            korinský - hlavice rostlinná výzdoba, patka

chrámy: Bohyně Héry, Artemidy, Chrám Dia v Athénách, Akropolis

 

Starověký Řím - návaznost na řeckou kulturu

                              - vzniká římský sloh - spojený řeckého sloupu etruské válené klenby

                               a oblouku

                              - architektura: za Augusta - Parthenón - chrám všech bohů

                              - sochařství: naturalistické portréty / reliéfy

 

Románská kultura - kultura západní a střední Evropy 900 - 1200, navazuje na  Antickou

Cisterciáci, Premonstráti - základem vzdělání - Sedmero svobodných umění

 

Etapy vývoje umění - Karolínská renesance - konec 18.století

                                         - Otonská renesance - 10. století, strohé stavby odvozené                                               od hranolu

                                         - Románský sloh - 11. - 12. století

malířství: fresky - malby do čerstvé omítky

                           - postavy strnulé, barevné iluminace, knižní malby

                           - Korunovační Evangeliář - Kodex Vyšehradský 11. století

 

Gotika - 2. polovina 12. - 15. století

- vyzdvihuje principy křesťanství

- periodizace - raná gotika 12. století

                      - vrcholná     13. století

                      - pozdní        15. - 16. století

architektura - vertikános - důraz na svislé linie, směřující ke štíhlosti

                    - žebrová klenba, lomený oblouk - symbol spjatých rukou k modlidbě

                    - pilíře

                    - raná gotika - Malá strana, Hrady - Bezděz, Zvíkov, Kost, most v Písku

                    - vrcholná gotika - Matyáš s Arrasu - 1. stavitel katedrály sv. Víta, 

                       Klášter Emauzy / projektoval Karlštejn

                                                - Petr Parléř - Karlův most, Chrám svaté barbory

                    - pozdní gotika / vladislavská - Benetikt Rejt - přestavba hradu,

                       vladislavský sál

                    - světové stavby: Notre-Dame, Remeš, Florencie

sochařství: 3D sochy, esovité prohnutí páteře

                  - Madona - Pana Marie s malým Ježíškem

                  - Pieta - Marie s kristovým tělem, sňatým z kříže

                  - vrchol v portrétech v kamenické huti, středověký podnik, při chrámu

                     svatého Víta, náhrobky Přemyslovců, 21. plastik Lucemburské dynastie

malířství:  freska - nástěnná malba

                  - desková malba na dveře, malby na skle, knižní iluminace

                  - zobrazována náboženská témata

                  - mistr Theodorik, mistr Vyšebrodský, mistr Litoměřický

 

Humanismus a renesance 14. - 16. století

Humanismus - z latinského slova lidský

Renesance - z latisnkého slova násio - znovuzrození

                   - hlásá návrat k antice

                   - hlavním centrem renesance - Florencie

architektura: -  převaha světských staveb nad církví

                     - stavba rozdělena do šířky

                     - stavby často spojené se zahradou

                     - Alberti - stanovil základní principy renesanční architektury

malířství: - nové techniky, malba na plátně, olejomalba

                 - portréty, akty, davové scény

                 - Sandro Botticelli - Zrození Venuše

                 - Leonardo da Vinci - obrazy: Večeře páně, Mona Lisa

                 - Rafael Santi - stavba Svatopeterského dómu

                                        - obraz: Sixtinská Madona

                          - Michelangelo Buonarroti  - sochy: Den, Noc, David

                                                                - výzdoba Sixtinské kaple - obraz: Poslední

                                                                   soud

 

Baroko - konec 16. - 18. století

- poslední evropský univerzální směr, rozvoj souvisí s protireformační snahou církve

- 2. směry: klasicizující - strohé uspořádání, připomíná Antiku, rozvoj v protestantských                                         zemí

                  dynamizující - pohyb, neklid, rozvoj v katolických zemí

- znaky: monumentálnost, důraz na vnější dojem, dramatičnost

architektura - převaha církevních staveb

                          - půdorys z elips, křivky, oblé linie, kopule, barokní štíty, mansardové

                            střechy

                          - Lorenzo Benini - náměstí v Římě 

malířství -  převažuje náboženskýá tématika

                   - Petr Pavel Rubena - Poslední soud, Paridův soud

                   - Rembrant van Rijn - Zvěstování Panny Marie

                   

Umění 1. poloviny 19. století

Klasicismus - malířství - vychází z renesance

                                        - rozhodující je kresba, barva jen koloruje

                                        - Jacques Louis David - Korunovace  

                                           Napoleona

                                       

Romantismus - malířství - nositelem idee - staré umění, osvobození barvy - nové umění

Eugen Delacroix, Mánes, Navrátil

 

Umění 2.poloviny 20. století

Realismus - malířství - G. Courbet - Dobrý den pane Courbete

                                     - Mikoláš Aleš - Vlast

                                     - Josef Myslbek - socha svatého Václava

Impresionismus - navazuje na realismus, snaha zachytit dokonale skutečnost, prostředek barevná skvrna

malířství - Eduard Manet - Snídaně v trávě

               - Claude Monet - Imprese východ slunce

 

Secese - Alfons Mucha - slovanská epopej

             - Bohumil Kafka

 

Moderna - Kubismus - zakladateli Pablo Picasso (Avignonské slečny), Georges Braque 

Metody - 1.) analitycký kubismus - rozklad reality na základní prvky -    snaha převést 3D reality na plátno

               2.) syntetický kubismus - metoda koláže 

malířství: Filla, Kubišta, Špála

 

Expresionismus - Čechy - kuboexpresionusmus - skupiny: Osma, Sdružení výtvarných umělců, Fila, Kubišta, Procházka, Špála

 

Dadaismus - zakladatel T. Tzara

 

Surrealismus - nad realitou 

Dalí, Ernst - Nynfa

 

2. polovina 20. století

Pop art - masové umění

Andy Warhol - Campbellovy polévky (opakující se motivy v různých barvách)

Britský Pop-art / Peter Blake - koláže na obalu skupiny Beatles

 

Op - art / snaha dosáhnout optických klamů

             - Viktor Vasaraly

 

Význam v umění (Konceptuální umění) - Marcel Duchamp

 

Umění je Happening - John a Yoko Ono / autorka performace artu

 

Land-art / Robert Smithson - Spirálové molo

 

Minimalismus - Carl Andre

 

Postmoderna od 60. let

- reakce na modernu, originální

Film - David Lynch - Modrý samet, Městečko Twinpeaks

Woody Allen 

Monty Python

Milan Kundera

 

České umění - David Černý - Miminka (Žižkovský televizní vysílač)

                       - Petr Nikl - Jako motýl 

 

Minimalistické sochy - Anish Kapoor - vytváří mohutné mystické sochy

 

Abstraktní umění 

Damien Hirst - Puntíkování Damien

 

Graffiti - Jean-Michael Basquiat / Arroz con pollo (Kuře z rýží)

           

 

 

 

                                 

 

 

                            

                    

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář